top of page

טיפולים

בני משפחת שיפרמן

יישור שיניים לילדים
בני נוער, ומבוגרים

טיפול מוקדם

טיפול מוקדם

רב הטיפולים ליישור שיניים מבוצעים לקראת סיום החלפת המשנן הנשיר בקבוע, אך יישור שיניים ניתן לבצע בכל גיל, ואף פעם לא מאוחר מדי....

 

רצוי להגיע לבדיקה ראשונית בגיל 7-8, היות ולעיתים נדרש טיפול מוקדם.

טיפול מוקדם מתבצע בשלב המשנן הנשיר, או המעורב, ונועד להשפיע על התתפתחות הדנטלית והסקלטלית לפני בקיעת המשנן הקבוע.

מטרת הטיפול המוקדם היא מניעה ועיכוב של היווצרות ליקוי סגר. צמצום הצורך וההיקף של הטיפול האורתודונטי במשנן הקבוע. והשגת שיפור תפקודי ואסתטי.  

 

bottom of page