top of page

שימוש במכשיר ™Carriere® Motion 

מכשיר Carriere® Motion הוא מכשיר פנימי המורכב משני חלקים:

1. פס מתכתי המודבק על השיניים העליונות האחוריות

2. פלטה שקופה ללסת התחתונה.

שני החלקים מחוברים באמצעות גומיות, והכח שנוצר מקדם את הלסת התחתונה ודוחף לאחור את השיניים האחוריות בלסת העליונה. מכשור זה מקצר משמעותית את משך הטיפול הכולל, ומקצר את משך זמן הטיפול עם הסמכים המודבקים על השיניים.

 

בליקוי סגר מסוג Class III , ניתן להתקין את המכשור בצורה הפוכה. הפס המתכתי יודבק ללסת התחתונה והפלטה השקופה תורכב על הלסת העליונה, כך הכח שיופעל על ידי הגומיות, יקדם את הלסת העליונה וידחוף לאחור את השיניים האחוריות בלסת התחתונה. 

 

bottom of page