top of page

טיפול  מוקדם לתיקון סגר צלבי קדמי 

בסגר צלבי קדמי נוצר מצב בו השיניים הקדמיות התחתונות נמצאות קדמית ביחס לעליונות ונוצר ביניהן סגר הפוך. סגר צלבי קדמי עלול לגרום לפגיעה פריודונטלית בחותכות, ואף עלול לתרום להתפתחות לקויה של שלד הפנים והלסתות, ולגרום לליקוי תפקודי של מפרקי הלסת. במקרים מסוימים הסגר הצלבי הקדמי נובע מגדילה מואצת של הלסת התחתונה ביחס ללסת העליונה. 

יש לטפל בסגר צלבי קדמי מוקדם ככל הניתן.

 

bottom of page