IPR- Interproximal Enamel Reduction - Stripping

ברב הטיפולים האורתודונטים אין צורך בעקירת שיניים. 

כאשר קיימת צפיפות שאינה גבוהה, ואינה מצדיקה עקירת שיניים, מפזרים אותה בעזרת הרחבת הקשתות, הגדלת אורך הקשת (על ידי תנועת השיניים קדימה או אחורה בהתאם למקרה) וסטריפינג IPR.

סטריפינג, היא למעשה פעולת שיוף האמייל הבין שיני, תוך היצירות רוחב חלק מהשיניים על מנת לאפשר סידור שלהן בקשת.

הפעולה יכולה להתבצע על ידי דיסק מיוחד, מקדח או פס שיוף.

הסרה מועטה של האמייל במתרפא בעל היגיינה אוראלית סבירה אינה מגדילה את הסיכון לעששת, רגישות בשיניים, או בעיה במנגנון התאחיזה.

לעיתים מתבצעת פעולה זו על מנת להקטין "משולשים שחורים" שהם "רווחים" הנוצרים לאחר פיזור הצפיפות בעיקר במבוגרים ונובעים מנסיגת חניכיים קלה וחסר פפילה.

קבע פגישה

  חנה סנש 11 אשדוד

  טלפקס: 08-8651036 

  דוא"ל: dr_agrinberg@walla.co.il

   

  ארלוזורוב 36ג' פתח תקווה

  טלפון:  03-9244859

  פקס: 03-9228105

  דוא"ל: clinic1998@gmail.com

  הירדן 91 רמת גן

  טלפון: 077-7878688

  dr.clarisamorgan@gmail.com