top of page

טיפול  בהרגלים - דחיפת לשון ומציצת אצבע

הרגלים כגון דחיפת לשון ומציצת אצבע, הינם בעלי השפעה על תהליך התפתחות הפנים והלסתות, וכמובן על ההתפתחות הדנטלית, ולפיכך תורמים להיווצרות ליקויי סגר כגון מנשך פתוח Open Bite, ו-Over Jet מוגדל (סגר עובר אופקי ). 

הפסקת ההרגל בגיל המשנן הנשיר או המעורב המוקדם עשויה לשפר ספונטנית את ליקוי הסגר, על ידי החזרת שיווי המשקל התקין בין הרקמות הקשות והרכות.

הטיפול בהפסקת ההרגל כולל שיחה עם הילד והוריו להסבת תשומת הלב של הילד להרגל, והעלאת המודעות לנזק הנגרם בעקבות ההרגל. לעיתים נדרש שימוש במכשירי עזר שונים כגון גודר לשון.

 

bottom of page