מצורפים דפי הוראות לרווחת המטופלים.

דף הוראות לאחר
הדבקת מכשור קבוע
דף הוראות להרכבת מכשור חיצוני 
דף הוראות לאחר
מסירת מכשור הרחבה
היגיינה אוראלית
דף הוראות לאחר
מסירת מכשור נייד
 
דף הוראות לאחר
הנחת גומיות הפרדה
דף הוראות לאחר
סיום טיפול
דף הוראות לאחר מסירת קשתיות
Invisalign / clear correct
דף הוראות לאחר
מסירת מכשור  ™Carriere® Motion