top of page

מצורפים דפי הוראות לרווחת המטופלים.

שימוש במברשת שיניים חשמלית

היגיינה אוראלית

דף הוראות לאחר
מסירת מכשור נייד

דף הוראות לאחר
הדבקת מכשור קבוע

 דף הוראות לאחר
הנחת גומיות הפרדה

דף הוראות להרכבת מכשור חיצוני 

דף הוראות לאחר מסירת קשתיות שקופות
Invisalign / clear correct / spark

דף הוראות לאחר
מסירת מכשור הרחבה

דף הוראות לאחר
סיום טיפול

דף הוראות לאחר
מסירת מכשור  ™Carriere® Motion
bottom of page