top of page

היגיינה אוראלית.

שמירה על היגיינה אורלית הנה מרכיב חשוב ביותר של הטיפול האורתודונטי.
המכשירים האורתודונטיים לכשעצמם אינם גורמים נזק אך תחזוקה גרועה ורשלנית של הפה ע"י המתרפא במהלך הטיפול האורתודונטי עלולה לגרום לנזק. הנזק עלול להתבטא בדלקת חניכיים, נגעים טרום-עששתיים (כתמים לבנים על השיניים), עששת, ובמצבים חמורים, גם ספיגת העצם התומכת בשיניים.

אי לכך, שמירה על היגיינה אורלית, במיוחד במהלך טיפול אורתודונטי, הנה בעלת חשיבות עליונה.

 

כדי להשיג רמה סבירה של הגיינה אורלית יש לבצע:

 

1. טיפול ע"י שיננית לפני הטיפול האורתודונטי ובמהלכו (אחת לשלושה חודשים).

2. הקפדה על צחצוח יעיל לפחות 3 פעמים ביום.

3. שימוש יומיומי בתכשירים המכילים פלואוריד (משחת שיניים, שטיפות פה). במידת הצורך גם אפליקציה תקופתית של פלואור ע"י שיננית.

 

במידה ותנאים אלו לא ימולאו ע"י המתרפא נאלץ להפסיק את הטיפול האורתודונטי או לסיימו בטרם עת, כדי לא להסתכן בנזקים אפשריים הנגרמים בגלל חוסר הקפדה על היגיינה אורלית במהלך הטיפול האורתודונטי.

שימוש בשטיפות פה
צחצוח עם מברשת בין שינית
צחצוח סמכים עם מברשת שיניים.
שטיפות פה המכילות פלואורידשטיפת פה לפחות פעם ביום, לאחר הצחצוח.

צחצוח עם מברשת בין שיניתצחצוח מסביב לכל סמך וסמך, לניקוי הסמכים ומשטחי השן אליהם הם דבוקים.

בנוסף יש לצחצח בקו החניכיים, כך שסיבי המברשת חודרים ומנקים את הרווח בין השן לחניכיים.

צחצוח עם מברשת שינייםמברשת עם ראש קטן, וסיבים רכים.

צחצוח בזוית של 45 מעלות, מעל ומתחת לכל סמך.

לצחצוח עם מברשת חשמלית מספר יתרונות -  

bottom of page