top of page

דף הוראות לאחר הנחת גומיות הפרדה

גומיות הפרדה מונחות בין השיניים על מנת ליצור רווח ביניהן שיאפשר התאמת טבעת לשן ביתר קלות.

אין לאכול דברים דביקים או ללעוס מסטיקים בזמן שהגומיות בפה, בנוסף אין ללעוס את הגומיות עם השיניים היות והדבר יגרום לקריעתן. אין להעביר חוט דנטלי באזור הגומיות, אך מלבד זאת יש להקפיד על היגיינה אוראלית כרגיל. 

מכיוון שבשלב ראשוני השיניים צפופות והגומייה חדשה, הלחץ הראשוני עשוי להיות חזק, לחץ זה הולך ודועך עקב בלאי של הגומייה, והתרחקות השיניים זו מזו. כך שצפויה הקלה בלחץ כבר לאחר יום או יומיים.
ניתן להקל על הכאב עם משכך כאבים. 

במידה ונופלת או נקרעת הגומייה בסמוך להנחתה, יש להגיע למרפאה להנחת גומייה חדשה. במידה והדבר קורה בסמוך לתור הקרוב, יש להגיע לתור רבע שעה לפני השעה היעודה, על מנת להניח גומייה חדשה, אם יש צורך בכך.   

 

גומיות הפרדה
bottom of page