top of page

הוראות לאחר מסירת מכשור הרחבה

תפקיד המכשיר להרחיב את הלסת העליונה הצרה, וכך להתאימה לרוחב הלסת התחתונה, בעזרת פעולה זו ניתן ליצור קשת רחבה יותר ובנוסף לפזר צפיפות של שיניים. סוג מכשור ההרחבה נקבע על ידי הרופא בהתאם לחומרת המקרה.

מכשיר ההרחבה מודבק בדבק קבוע ואינו ניתן להוצאה על ידי המתרפא.

מכשיר ההרחבה מולחם לטבעות המודבקות לטוחנות העליונות, ומוצמד אל החך.

בימים הראשונים ישנה הרגשה של אי נוחות, הפרשת יתר של רוק, הפרעה בלשון, וקושי בהגיית אותיות מסוימות. לאחר מספר ימים יש הסתגלות מלאה למכשיר.

חלקי המתכת עשויים ליצור גירוי בלחי ובשפה. ניתן להשתמש בשעווה לכיסוי חלקי המתכת עד להסתגלות הרקמות הרכות.

במידת הצורך ניתן להשתמש במשכך כאבים.

בכל מקרה של תקלה, יש לפנות לרופא המטפל בהקדם האפשרי.

 

מכשור הרחבה עם בורג

מכשיר הרחבה עם בורג דורש הפעלה על ידי אחד ההורים. מומלץ להניח את ראש המתרפא לאחור, ולבצע את ההפעלה בתאורה מתאימה. יש להכניס את קצה המפתח אל החור, עד שהמפתח ננעץ בבטחה.  לדחוף את ידית המפתח לכיוון הלוע, כך שחור חדש יופיע במקומו של החור שהוזז. אין להסיר את המפתח עד שלא ניגלה חור חדש. יש לשים לב שבזמן הוצאת המפתח לא מבצעים תנועה המבטלת את ההפעלה. יש להוציא את המפתח לכיוון הלוע.

עם הפעלת הבורג יורגש לחץ על השיניים. לחץ זה יעבור תוך כרבע שעה.

תדירות ההפעלה נקבעת בצורה פרטנית לכל מטופל.
לעתים תוך כדי ההרחבה נוצר רווח בין השיניים הקדמיות. רווח זה ייסגר לאחר מספר שבועות באופן ספונטני.  

מכשור הרחבה מסוג Quad Helix

מכשיר הרחבה מסוג זה אינו דורש הפעלה בבית. זהו סוג של קפיץ המודבק על השיניים בצורה האקטיבית שלו,

הכח המופעל על ידי המכשיר הוא חזק יחסית בימים הראשונים והוא הולך ודועך עם הזמן, כתוצאה מהתרחבות הקשת.

על כן תקופת ההסתגלות הראשונית היא הקשה ביותר, היות ויש להתרגל לנוכחות המכשיר בפה בנוסף לכח שהוא מפעיל.

זאת בניגוד למכשיר הרחבה עם בורג המופעל בצורה הדרגתית. 

לעתים נוצר סימן של צורת המכשיר בלשון, העשוי להיות מלווה בצריבה. יש לבצע שטיפות עם מי פה. ולצחצח הלשון. סימן זה נעלם עם הסרת המכשור.

 

bottom of page