מקרה ראשון -
צפיפות קלה, סגר צלבי קדמי על חותכות צדיות עליונות. חותכות צדיות עליונות קטנות. בוצע פיזור הצפיפות, השארת רווחים דיסטלית לחותכות עליונות לצורך הגדלתן בהמשך. 

אחרי

לפני

מקרה שני - טיפול בעזרת אינביזליין.

צפיפות קלה, נטייה למנשך פתוח incomplete Over Bite.

עקב נטייה לנסיגת חניכיים, ובהמלצת רופא החניכיים לא בוצעה הרחבה עליונה ולא בוצע שינוי משמעותי בצורת הקשת.

הטיפול בוצע בסדרת שקופיות אחת, ללא מקצה שיפורים

שקופית2.JPG

אחרי

שקופית1.JPG

לפני