top of page

מקרה ראשון -
צפיפות קלה, סגר צלבי קדמי על חותכות צדיות עליונות. חותכות צדיות עליונות קטנות. בוצע פיזור הצפיפות, השארת רווחים דיסטלית לחותכות עליונות לצורך הגדלתן בהמשך. 

תמונות סיום טיפול
תמונות לפני טיפול צפיפות קלה

אחרי

לפני

מקרה שני - טיפול בעזרת אינביזליין.
צפיפות קלה, נטייה למנשך פתוח incomplete Over Bite.
עקב נטייה לנסיגת חניכיים, ובהמלצת רופא החניכיים לא בוצעה הרחבה עליונה ולא בוצע שינוי משמעותי בצורת הקשת.
הטיפול בוצע בסדרת שקופיות אחת, ללא מקצה שיפורים

תמונות סיום טיפול באינביזליין
תמונות לפני טיפול באינביזליין

אחרי

לפני

bottom of page