top of page

 Carriere® Motion™ דף הוראות לאחר מסירת מכשיר

הרכבת הגומיות.

את הגומיות יש להרכיב מהכפתור או הצינורית בלסת אחת, לוו המכשור בלסת הנגדית.

 

מומלץ להרכיב את הגומיות 20-22 שעות ביממה. 

רצוי להסיר את הגומיות והפלטה בזמן אכילה.

אין להרכיב את הגומיות ללא הפלטה התחתונה,
הרכבת הגומיות ללא הפלטה עשויה לגרום לשינויים לא רצויים בסידור השיניים, ובצפיפותן בלסת התחתונה.

יש להחליף את הגומיות בהתאם להוראות הרופא. לאחר הסתגלות למכשיר מומלץ להחליף הגומיות 2-3 פעמים ביום.

יש להימנע מאוכל קשה או דביק.

שמירה על המכשור והפלטה.

יש להקפיד על ניקיון הפלטה עם מים קרים או פושרים, ולהניחה בפה על שיניים נקיות.

שימוש במים חמים יגרום נזק לפלטה ולא יאפשר שימוש בה.

כאשר הפלטה אינה בפה, יש להניחה בקופסא המיועדת לכך. יש לרשום שם ומספר טלפון על הקופסא למקרה אובדן.

למה לצפות ?

השיניים הקדמיות העליונות עשויות להיות מעט רגישות ואפילו לכאוב, בעיקר בלעיסה.

השיניים עשויות להיות מעט ניידות, ועשויים להיפתח רווחים בין השיניים הקדמיות עם ההתקדמות בשימוש במכשיר.

אלו שינויים רצויים שיאפשרו להגיע לתוצאות הרצויות בשלב הטיפול השני של יישור השיניים.

זמן הטיפול הממוצע עם מכשור זה הינו בין 3-5 חודשים, אך תלוי מאד בשיתוף פעולה מצד המתרפא.

carriere-appliance
carriere-distalizer-appliance
bottom of page