top of page

מקרה ראשון - טיפול בעזרת אינביזליין.
חסר חותכות צידיות עליונות ומלתעה תחתונה שנייה בימין. מנשך עמוק. וצפיפות תחתונה. 
בוצעה סגירת רווחים ופתיחת המנשך. לטרליזציה של ניבים בעזרת ציפויי חרסינה. תוך שמירה על הטוחנת הנשירה השנייה במקום המלתעה החסרה.

תמונות סיום מקרה חסר לטרליות

אחרי

מקרה חסר שיניים לפני טיפול

לפני

מקרה שני - טיפול בעזרת סמכים.
חסר חותכות צידיות עליונות. מנשך עמוק. וצפיפות קלה תחתונה. 
בוצעה סגירת רווחים ופתיחת המנשך. לטרליזציה של ניבים בעזרת שיוף קל של קצה הניבים ללא התערבות נוספת.

מקרה חסר שיניים לאחר סיום הטיפול
מקרה חסר שיניים לפני טיפול

אחרי

לפני

bottom of page