מקרה ראשון -
משנן מרווח ומנשך עמוק.  בוצעה סגירת רווחים ופתיחת המנשך.

אחרי

לפני

מקרה שני -
משנן מרווח ונטייה למנשך פתוח.  בוצעה סגירת רווחים והעמקת המנשך.

אחרי

לפני