top of page

יישור שיניים עם סמכים לינגואלים

יישור שיניים בעזרת מכשור אורתודונטי בלתי נראה,

המאפשר יישור שיניים אסתטי ביותר תוך שמירה על המראה החיצוני הרגיל.  

הסמכים הלינגואלים מודבקים על משטחן הפנימי של השיניים, ומאפשרים ביצוע כל הטיפולים האורתודונטים. 

לביצוע טיפול בסמכים הלינגואלים יש צורך בדייקנות ובמיומנות גבוהות במיוחד.

הגישה וההפעלה של המכשור מורכבת יותר והכנת המכשור במעבדה יקרה יותר בהשוואה למכשור החיצוני.

דר' שיפרמן עמית מוסמך בכל שיטות הטיפול בסמכים אלו.

bottom of page